Content Box

bywgraffiad

Mae Truli yn artist amlddisgyblaethol datblygol sy’n gweithio gyda symudiadau, dylunio a steilio. Hi yw sylfaenydd Lab Creatives ac mae hi’n astudio dylunio ffasiwn yn y coleg. Ym mlwyddyn 4 yr Academi mae Truli ar hyn o bryd ac mae hi hefyd yn cyflwyno dosbarthiadau ‘hip hop’ yn ein rhaglen gymunedol.

cysylltu ag asiant

cleientiaid

Schuh
WMC
Urdd

Content Box

bywgraffiad

Mae Truli yn artist amlddisgyblaethol datblygol sy’n gweithio gyda symudiadau, dylunio a steilio. Hi yw sylfaenydd Lab Creatives ac mae hi’n astudio dylunio ffasiwn yn y coleg. Ym mlwyddyn 4 yr Academi mae Truli ar hyn o bryd ac mae hi hefyd yn cyflwyno dosbarthiadau ‘hip hop’ yn ein rhaglen gymunedol.

cysylltu ag asiant

cleientiaid

Schuh
WMC
Urdd

Content Box

bywgraffiad

Mae Truli yn artist amlddisgyblaethol datblygol sy’n gweithio gyda symudiadau, dylunio a steilio. Hi yw sylfaenydd Lab Creatives ac mae hi’n astudio dylunio ffasiwn yn y coleg. Ym mlwyddyn 4 yr Academi mae Truli ar hyn o bryd ac mae hi hefyd yn cyflwyno dosbarthiadau ‘hip hop’ yn ein rhaglen gymunedol.

cysylltu ag asiant

cleientiaid

Schuh
WMC
Urdd

Content Box

bywgraffiad

Mae Truli yn artist amlddisgyblaethol datblygol sy’n gweithio gyda symudiadau, dylunio a steilio. Hi yw sylfaenydd Lab Creatives ac mae hi’n astudio dylunio ffasiwn yn y coleg. Ym mlwyddyn 4 yr Academi mae Truli ar hyn o bryd ac mae hi hefyd yn cyflwyno dosbarthiadau ‘hip hop’ yn ein rhaglen gymunedol.

cysylltu ag asiant

cleientiaid

Schuh
WMC
Urdd

Content Box

bywgraddiad

Artist amlddisgyblaethol yw Naomi sy’n gweithio gyda symudiadau, dylunio a ffotograffiaeth. Mae ei dehongliad beiddgar a benywaidd o symudiadau wedi’i ysbrydoli gan ei gwreiddiau ym myd ‘popping’. Derbyniodd Naomi hyfforddiant mewn amrywiaeth o arddulliau dawnsio stryd, ac mae hi wedi ymroi i ddull ‘popping’ fel ei maes arbenigol, o safbwynt artistig a masnachol fel ei gilydd. Mae ei hamlochredd a’i chymeriad deniadol wedi agor y drws i gyfleoedd gweithio rhyngwladol gydag amrywiaeth o frandiau ac artistiaid cyffrous.

cysylltu ag asiant

cleientiaid

Rimmel London
Sony
JD Sports
Schuh
GAP
Rita Ora
Ellie Goulding
Brit Awards
Fendi

Content Box

bywgraddiad

Dawnswraig ac actores yw Kate ac mae diddordeb ganddi mewn archwilio potensial ‘chwedleua’, sef adrodd straeon. Mae arddull symud Kate yn gyfuniad haniaethol o ddylanwadau a ysbrydolwyd gan bypedwaith, gan esblygu o’i gwreiddiau ym myd ‘popping’. Cyrhaeddodd Kate rownd derfynol Dawnsiwr Ifanc y BBC ac mae hi’n parhau i ddatblygu ei gwaith theatr unigol, gan archwilio actio a gweithio ar gyflwyno coreograffi a hynny ar sawl platfform.

cysylltu ag asiant

cleientiaid

BBC Young Dancer
Lazy Oaf
ITV
KOD
S4C
WOW Festival
Southbank Centre
Saddler’s Wells Theatre

Content Box

bywgraffiad

Artist amlddisgyblaethol datblygol yw Jo-el sy’n mynegi trwy ddawns, ffotograffiaeth a fideograffeg. Derbyniodd Jo-el hyfforddiant yn rhaglen yr Academi a bellach mae e hefyd yn dysgu dosbarthiadau ‘hip hop’ yn y gymuned.

cysylltu ag asiant 

cleientiaid

Notting Hill Carnival
Lab Creatives
WMC
RWMCD
Ballet Cymru
S4C
Juice Menace
The National Library of Wales

Content Box

bywgraddiad

Mae arddull symud Jodelle yn cyfuno elfennau anghyffredin sy’n datgelu celfyddyd oddi mewn i’r anarferol. Gan dynnu o’r tywyllwch, y llygredig a’r llwm, mae e’n ceisio trawsnewid yr agweddau hyn trwy ddelweddau gweledol a symudiadau. Mae Jodelle yn annog hunanfynegiant a math o harddwch anghonfensiynol oddi mewn i gymdeithas a diwylliant.

cysylltu ag asiant 

cleienntiaid

Gucci
ASOS
Lee Jeans
Nike
Saddler’s Wells
Ted Baker
Topman
V05
Ellesse

Llwytho