Page Cover

cynyrchiadau

Gwaith perfformio aml-lwyfan arloesol sy’n agor cyfleoedd newydd i’r genhedlaeth nesaf.
Content Box

Mae ein gwaith yn adlewyrchu’r byd rydyn ni’n byw ynddo, yn herio confensiynau theatr draddodiadol ac yn trawsnewid sut a ble y caiff diwylliant ei brofi. Rydym yn cyd-greu ac yn cyd-guradu gyda’n cymuned, gyda’r weledigaeth o ddod â sioeau theatr o’r radd flaenaf i ofodau anghonfensiynol.

Ar hyn o bryd rydym yn ein camau Ymchwil a Datblygu gyda golwg ar waith newydd ac yn gobeithio datblygu hyn yn 2021

Productions List
Llwytho