Page Cover Half

ymuno â’r tîm

Content Box

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw swyddi gwag ar gael i wneud cais amdanynt.

Content Box

gwirfoddoli

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed gan bobl sydd eisiau gwirfoddoli gyda ni. Os gwelwch yn dda, e-bostiwch Ally Gibson: ally@jukeboxcollective.com gyda’ch maes diddordeb a’ch profiad.

profiad gwaith

Rydym yn gweithio’n agos gyda Phrifysgolion gan gynnig profiad gwaith i fyfyrwyr. Gallwch hefyd gofrestru’ch diddordeb ar gyfer profiad gwaith trwy e-bostio hello@jukeboxcollective.com a dylech gynnwys eich CV neu fideo yn cyflwyno’ch hun a rhoi gwybod i ni pam rydych chi am weithio gyda ni. 

Llwytho