Page Cover

asiantaeth

Asiantaeth greadigol â’i gwreiddiau’n rhai cymunedol sy’n gyrru diwylliant ymlaen. Rydym yn arbenigo mewn rheoli artistiaid, castio, curadu ac ymgynghori.
Page Menu
Subtitle

talent

Talents List
Subtitle

gwasanaethau

Image Grid

datblygiad artistiaid

Meithrin gyrfaoedd bwriadol i artistiaid datblygol, cydweithio â nhw er mwyn meithrin eu gweledigaeth greadigol unigryw heb gyfaddawdu.

castio

Dod â thalent amrywiol i flaen y llwyfan, gan sicrhau gwelededd cyfartal i unigolion creadigol a chymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, a hynny mewn ystod o ddiwydiannau.

perfformiadau & gweithdai

Creu profiadau cydweithredol a throchi pwrpasol er mwyn cyfoethogi amrywiaeth o brosiectau a mentrau creadigol.

curadu ac ymgynghoriaeth

Darparu mewnwelediadau unigryw i ddiwylliant poblogaidd, gyda ffocws ar brosiectau dan arweiniad ieuenctid.

Content Box

Mae ein Portffolio eang yn cynnwys gwaith gydag Adidas, Dazed & Confused, Universal Records, a Netflix.

Mae pob croeso i chi gysylltu â ni gyda golwg ar wasanaethau creadigol neu ymholiadau ynglŷn â chynrychiolaeth

Subtitle

gwaith

Works List
Llwytho