Talent Cover

sharifa

Artist Symud
Talent Gallery

Portffolio

Content Box

bywgraffiad

Mae Sharifa yn artist symudiadau sy’n herio stereoteipiau. Mae hi’n arbrofi gyda ‘hip hop’ a gorsymudedd ac mae ei harddull deimladwy yn unigryw iddi hi ei hun. Dim ond un o’r cyfryngau a ddefnyddir gan Sharifa i archwilio a mynegi ei hunaniaeth yw symudiadau. Gyda chefndir mewn drama a set sgiliau sy’n ymestyn o ddawnsio i gyflwyno, actio a modelu, mae ei hartistwaith yn un sy’n aml-lwyfan. Ar hyn o bryd mae Sharifa yn datblygu cyrff gwaith sy’n grymuso menywod ac yn archwilio arlliwiau bod yn artist benywaidd du heddiw.

cysylltu ag asiant

cleientiaid

Gucci
Adidas Originals
JD Sports
DSquared
Hermes
Axel Arigato
Fendi
Puma
M&S
BBC Young Dancer

 

Llwytho