clwb plant

dawns

Bydd y dosbarth hwn yn rhoi cyfle i chi brofi diwylliant ‘hip hop’ ynghyd â chyflwyniad i’r gwahanol arddulliau sy’n dod o dan ymbarél dawnsio stryd. Mae’r dosbarthiadau wedi’u teilwra i groesi, ac yn dysgu hanfodion ‘hip hop’, ‘popping’, ‘locking’, ‘breaking’, ‘house’ a mwy. Rydym yn parhau’n gyfoes gyda’r dawnsfeydd parti diweddaraf ac yn bwysicaf oll yn rhoi cyfle i fyfyrwyr rafio a morio a chael hwyl. Mae’r dosbarth hwn yn ffordd berffaith i feithrin hyder mewn newydd-ddyfodiaid. 

Llwytho