Production Cover

BBC Cymru: Buddsoddi yn y Celfyddydau

Content Box

“Mae Jukebox Collective yn hwb anhygoel o’r holl bethau hynny all helpu i lunio meddyliau llawer sydd heb wybod bod ganddyn nhw’r dalent honno.” 

Cafodd Reuel Elijah a Jo-el Bertram, aelodau o Jukebox Collective, sylw mewn stori newyddion ar BBC Wales Today ar effaith pandemig COVID-19 ar sector y celfyddydau yng Nghymru, stori oedd yn tynnu sylw at bwysigrwydd cyllid yn y dyfodol er mwyn i’r diwydiant allu goroesi. Bu Reuel a Jo-el yn trafod yr effaith y mae Jukebox yn ei chael ar y gymuned leol trwy ddarparu cyfleoedd tuag at yrfa yn y celfyddydau a sut mae ein gweithgareddau’n ceisio newid bywydau pobl ifanc.

Youtube Video
Llwytho