Content Box

Cyflwynodd sioe arddangos Jukebox Academi 2019 gyfres o weithiau creadigol gan ein hartistiaid ifanc datblygol. Dan gyfarwyddyd Liara Barussi, bu’r myfyrwyr yn gweithio gyda dawns, cerddoriaeth, theatr, set, gwisgoedd a drama er mwyn creu sioe arddangos amlddisgyblaethol oedd yn rhoi sylw i’w doniau unigol.

Content Box
Content Box
Content Box

Ysbrydolwyd perfformiad Gui Pinto gan y ffilm ddirgel ‘Bird Box’. Daethpwyd â’r naratif dramatig yn fyw trwy symudiadau, y set, y sain a’r gwisgoedd.

Content Box
Content Box

“Un o’m llwyddiannau mwyaf oedd canu fy narn unigol yn y sioe ddiwedd blwyddyn. Fe wnes i berfformio o flaen cynulleidfa anhygoel, ac fe ges i gefnogaeth ryfeddol gan y tiwtoriaid.” Tianah Scanlon McKeith.

Content Box
Content Box

Ysbrydolwyd darn personol Shakira Ifill gan draddodiadau diwylliannol Japan. Gan ddefnyddio propiau a gwisgoedd hardd, cludodd Shakira gynulleidfaoedd i Kyoto, gan asio’r traddodiadol gyda’r modern ?? .

Content Box
Content Box

Perfformiodd Jo-el Bertram ar y llwyfan gyda’r estheteg leiaf posibl. Gwisg ddu, goleuadau tywyll, symudiad pwerus. Cymerodd ysbrydoliaeth o’r ffilm Karate Kid a chymhwysodd hyn i’w symudiadau. Archwiliodd hefyd y berthynas rhwng mentor a disgybl.

Content Box
Content Box

Ail-greodd Renae Brito ‘Maddie Ziegler’ yn Sia’s ‘Big Girls Cry’. Yn ddewr iawn, dewisodd Renae ymgymryd â choreograffi eiconig Ryan Heffington, trwy gyfres emosiynol o ymadroddion wyneb oedd yn newid yn gyflym.

Youtube Video
Content Box
Content Box

Creodd Patrik Gabco set ddireidus oedd yn amlygu ei arddull ‘popping’ arwyddnodol trwy berfformiad chwareus.

Content Box
Content Box

Cyfarwyddwyd gan Liara Barussi

Coreograffi gan Reuel Elijah, Kate Morris, Ramlle Williams, Brooke Milliner, Georgia a Darnell Williams

Ysgrifennwyd a Chyfarwyddwyd y Darnau Drama gan Tristan Fynn-Aiduenu

Content Box

Mae ‘Disjointed’ yn stori am Ddoli weindio fecanyddol sy’n cael ei gweithredu gan y Rheolwyr, sy’n derbyn eu cyfarwyddiadau gan ‘The System’. Hi yw’r ddiddanwraig berffaith, bob amser yn gwenu ond gyda thristwch dwfn i’w weld yn ei llygaid. Mae hi’n hiraethu am ryddid, i symud a mynegi ei hun ac i ddarganfod ble mae hi’n perthyn. Mae’r darn, sy’n cyffwrdd â syniadau o gyswllt a datgyswllt, rheolaeth a’r rolau sy’n cael eu chwarae gennym mewn cymdeithas, yn ein cymell i ystyried goblygiadau technolegau deallusrwydd artiffisial (AI) newydd a’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn ddynol.

Content Box
Content Box

Dylanwadwyd gan ffotograffiaeth hyfryd Tim Walker a’i asio â dull arwyddnodol cynyrchiadau Jukebox Collective.

 

Cyfarwyddwyd gan Liara Barussi

Perfformiwyd gan Jodelle Douglas, Sharifa Tonkmor a Kate Morris

Coreograffi gan Liara Barussi

Dyluniad Set gan Phillip Cooper

Coreograffi Ychwanegol gan Jodelle Douglas, Kate Morris a Sharifa Tonkmor

 

Cyflwynwyd yn wreiddiol ar Lwyfan Dawns Cymru yn 2016

Llwytho