Work Cover

stormzy: homegrown spirit

Content Box

Mewn cydweithrediad â Superimpose, ymgynghorodd Asiantaeth Jukebox Collective ar gastio a churadu ar gyfer digwyddiad lansio Stormzy x Adidas Originals yn Llundain. Roedd y prosiect hwn yn ymwneud yn gyfan gwbl â chysylltu ysbryd creadigol â’r gymuned y mae’n deillio ohoni. Gwahoddwyd myfyrwyr o 800 o ysgolion ar draws Llundain, ynghyd â gwesteion o grwpiau cymunedol, i berfformiad theatrig byrfyfyr oedd yn cynnwys perfformiad gan Stormzy.

Content Box
Content Box

Daethom o hyd i bedwar grŵp ieuenctid lleol a’u briffio er mwyn iddynt greu ailddehongliadau arloesol o ganeuon poblogaidd Stormzy. Act ddirybudd oedd pob un, yn ffrwydro allan o’r gofod trwy oleuadau deinamig a lluniau pwrpasol wedi’u taflunio. Mewn cyfres o berfformiadau 10 munud, arddangosodd cerddorfa, côr, grŵp drama a grŵp dawns dan arweiniad Pobl Ddu eu crefft i gerddoriaeth Stormzy, a cherddoriaeth Stormzy i’w crefft hwy, wedi’i blethu gan berfformiad gair llafar a roddodd fywyd i’r cysyniad ‘Homegrown Spirit’.

Content Box
Content Box
Content Box
Content Box
Content Box
Content Box
Llwytho