Work Cover

carnifal notting hill 2020

Content Box

I ddathlu Carnifal Notting Hill 2020, buom yn gweithio mewn partneriaeth â Let’s Go Do i guradu perfformiad arbennig ar gyfer gweithgareddau ar-lein y carnifal – Jukebox Collective yn cyflwyno: Reuel Elijah x Love & Harmony. Aethom â’r rapiwr lleol Reuel Elijah a DJ Love a Harmony Sounds sy’n aelod o deulu Jukebox i Dre-biwt — calon diwylliant y Carnifal a’r Caribî yng Nghymru — i ffilmio set unigryw, oedd yn cynnwys perfformiad cyntaf sengl newydd Reuel, “Straight Rum”.

Content Box
Content Box

Er bod y Carnifal yn edrych yn wahanol eleni, gyda’r holl ddigwyddiadau ‘personol’ wedi’u canslo a’u symud ar-lein, fe lwyddon ni i ddod â’r cyffro a dathlu diwylliant Du Prydeinig o Gymru. Fe wnaethon ni ymuno â phobl fel Koffee, Davido a bydd setiau cyn-recordio WSTRN yn cael eu ffrydio drwy’r platfform ar-lein LetsGoDo yn lle digwyddiadau bywiog penwythnos arferol y Carnival.

Content Box
Llwytho