Production Cover

myfyrwyr yr academi dan y llifolau: Jo-el (18) a Truli (17)

Content Box

JO-EL

Content Box
Content Box

“Mae’r Academi wedi fy helpu i symud ymlaen yn greadigol a datblygu fy sgiliau arwain; eleni rwy’n canolbwyntio ar ‘Hip Hop’, ‘’Litefeet “a chryfhau fy symudiadau pŵer. Mae gweld twf y myfyrwyr iau wrth iddyn nhw ddatblygu i fod yn artistiaid ifanc hefyd yn fy ysbrydoli i.” 

Mae Jo-el yn 18 oed ac wedi bod yn rhan o deulu Jukebox ers deng mlynedd. Bu’n mynychu Academi Jukebox ers i honno ddechrau yn 2015, ac mae e bellach yn dysgu’r dosbarth cymunedol agored wythnosol, gan ddatblygu ei sgiliau fel tiwtor. Ochr yn ochr â mynychu’r coleg, mae Jo-el hefyd yn cymryd rhan ym mhrosiect Jukebox ‘Duets’ gyda Ballet Cymru. Mae Jo-el yn grëwr cynnwys talentog ac yn ddiweddar cychwynnodd ei sianel YouTube sydd wedi’i neilltuo i’w ffotograffiaeth a’i fideograffeg.

Content Box
Content Box

TRULI

Content Box
Content Box

“Dawns a ffasiwn yw fy mhrif ddiddordebau; rwy’ wrth fy modd yn rhan o’r Academi oherwydd rydyn ni’n cael ein mentora a’n hannog i ddatblygu ein harddull a’n cryfderau unigol. Yn y dyfodol, hoffwn ddawnsio’n broffesiynol, steilio ar gyfer perfformiadau ac artistiaid a dylunio fy nghasgliad dillad fy hun.”

Mae Truli yn 17 oed, ac mae hi’n dysgu dosbarth cymunedol agored Jukebox yn ogystal â bod yn fyfyriwr yn yr Academi. Ar hyn o bryd mae hi’n canolbwyntio ar ddatblygu ei thechneg dull rhydd a gweithio gyda myfyrwyr eraill i greu gwaith cydweithredol. Mae Truli hefyd yn astudio gwahanol agweddau ar y diwydiant ffasiwn yn y coleg, gan weithio ar yr un pryd ar syniadau print ar gyfer ei chwmni dillad datblygol, Lab Creatives.

 

Content Box
Llwytho