Production Cover

myfyrwyr yr academi dan y llifolau: Gui (15) a Renae (14) – SECOND VERSION

Content Box

GUI

Content Box
Content Box

“Rydw i wedi bod wrth fy modd yn dawnsio ers cyn cof. Roeddwn i’n arfer ffilmio fideos Youtube ac fe luniais i fy nghyfres ddawns fy hun hyd yn oed ar Facebook gyda fy ffrind! Un diwrnod clywais am ddigwyddiad ger canol y ddinas, sef Sadwrn Cymdeithasol/Social Saturday – dyna pryd ddechreuodd fy Nhaith gyda Jukebox.” 

 

Mae Gui yn 15 oed ac yn ei 4edd flwyddyn yn yr Academi. Mae wrth ei fodd gydag Afrodance ac arddulliau cyfoes, sy’n caniatáu iddo fynegi ei hun trwy wahanol ffurfiau celfyddyd ac i ddatblygu’n greadigol. Mae gan Gui ddiddordeb mewn ffasiwn, felly yn ddiweddar bu’n cynorthwyo gyda photoshoot i Gylchgrawn Al-Naaem, cylchgrawn golygyddol lleol sy’n archwilio diwylliant ffasiwn Du a Mwslimaidd. Roedd wrth ei fodd yn cael blas o sut beth yw bod y tu ôl i’r llenni ym myd cynhyrchu.

Content Box
Content Box

RENAE

Content Box
Content Box

“Rydw i wrth fy modd yn dawnsio oherwydd rydw i’n teimlo’n wirioneddol rydd a chyffyrddus. Mae’n cael effaith gadarnhaol ar y diwrnod ac rydych chi wir yn anghofio am y pethau drwg. Mae Jukebox yn helpu i feithrin fy hyder, ac rwy’ wrth fy modd bod yng nghwmni’r tîm cyfan!” 

 

Mae Renae yn 15 oed ac yn ei 4edd flwyddyn yn yr Academi. Yn ddiweddar bu’n ailberfformio ‘Maddie Ziegler’ yn ‘Big Girls Cry’ Sia’, a hynny mewn perfformiad hyfryd, emosiynol sydd i’w weld ar ein Instagram. Mae gan Renae ddiddordeb hefyd mewn creadigrwydd trwy harddwch; mae ganddi Instagram colur lle mae’n arddangos ei thalent fel artist colur.

Content Box
Llwytho