Production Cover

Sesiwn trwy’r Dydd gyda’r Clwb Rotari a Blue Honey

Content Box

Mewn cydweithrediad arbennig, cynhaliodd sefydliadau cerddoriaeth a digwyddiadau llawr gwlad lleol sef y Rotary Club & Blue Honey ddigwyddiad ffrydio trwy’r dydd ar-lein i godi arian er mwyn cefnogi ein dosbarthiadau ar-lein yn ogystal â’r elusen Oasis Caerdydd sy’n cefnogi ffoaduriaid.

Youtube Video
Content Box

Roedd y digwyddiad 11am-11pm yn cynnwys detholiad wedi’i guradu o DJs fel Esther, Sam Jones, Andy Warphole a mwy o synau eclectig troellog o gysur eu cartrefi hwy eu hunain. Trwy gydol y dydd, i gyd-fynd â llif y gerddoriaeth, cafwyd perfformiadau gan ddawnswyr Jukebox, e.e. ein tiwtor dosbarth Ramelle Williams yn torri siapiau o’i ardd. Diolch enfawr i’r Clwb Rotari a Blue Honey am godi arian i’n helpu i barhau â’n dosbarthiadau ar-lein trwy gydol y cyfnod clo!

Content Box
Llwytho