Production Cover

mae bywydau du o bwys: adnoddau

Content Box

Fel sefydliad dan arweiniad Pobl Ddu sydd wedi’i leoli yn Nhre-biwt, Caerdydd, ein nod yw gwireddu hunan benderfyniad yn achos cymunedau lleiafrifol ar draws Cymru gyfan trwy gydnabod a dathlu harddwch amrywiaeth a chreu gofod lle gall ein cymuned fynegi eu hangerdd a sicrhau llwyddiant.

Content Box
Content Box

Mae hiliaeth yn brofiad byw bob dydd i lawer o’r myfyrwyr, tiwtoriaid a chreadigion rydyn ni’n gweithio gyda nhw – o’r digwyddiadau amlycaf sydd â chymhelliant hiliol i’r micro-ymosodiadau cynnil. Rydym yn byw mewn cymdeithas sydd wedi’i strwythuro gan anghyfiawnder hiliol; yng Nghymru mae hyn yn cael effeithiau dwys ar allu cael at gyfleoedd cymdeithasol ac economaidd yn ogystal ag iechyd a lles personol. Ein gwaith beunyddiol yw creu newid, yn y diwydiannau creadigol yn ogystal ag ym mywydau unigol y bobl ifanc rydyn ni’n eu mentora. Rydym bob amser wedi, ac fe fyddwn yn parhau i sefyll gyda’n cymuned i ymladd yn erbyn gormes hanesyddol a hiliaeth systemig.

Mae datgymalu systemau gormes yn gofyn am ymroddiad ac ymrwymiad – rydyn ni yma, rydyn ni’n cefnogi’r mudiad #blacklivesmatter heddiw ac i’r dyfodol. Byddwn yn parhau i weithio fel na fydd y genhedlaeth nesaf yn wynebu’r un gwahaniaethu, anghydraddoldeb ac anghyfiawnder ag sy’n bodoli heddiw.

Er mwyn llywio ac addysgu ein cynulleidfaoedd, rydym wedi casglu rhestr gynyddol o adnoddau sy’n cynnwys sefydliadau i’w cefnogi, deunyddiau darllen, podlediadau, ffilmiau a mwy.

Mynediad trwy Google docs

 

Content Box
Content Box
Llwytho