Production Cover

creadigion du cymru: ash suudy

Content Box

‘Rwyf am wthio er mwyn creu gofod lle gall fy nghymuned, merched ifanc Du, Mwslimaidd yn benodol, weld eu hunain yn cael eu hadlewyrchu yn fy lluniau.’ – Ash Suudy yng Nghylchgrawn Santes Dwynwen 

Mae Ash Suudy, sydd wedi’i chynnwys yn ein rhestr ‘Creadigion Du Cymru: Cadw Llygad Am y Rhain’, yn ffotograffydd ac yn unigolyn creadigol o Dde Cymru. Yn ddiweddar, cafodd ei chomisiynu gan BBC Arts, Ffilm Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru i addasu ei phrosiect ffotograffig East in Colour a’i droi yn ffilm fer.

Content Box
Content Box

Mae East in Colour yn brosiect a luniwyd i ddangos harddwch y gymuned Gymreig-Somalïaidd ac i wrthweithio cynrychioliadau niweidiol o fenywod Mwslimaidd yn y cyfryngau. Mewn cyferbyniad â chefndir strydoedd Tre-biwt a Threlluest (Grangetown), mae menywod yn cael darlunio wedi eu gwisgo mewn pinciau llachar, porffor a gwyrdd y Diracs traddodiadol.

Content Box
Content Box

Mae’r lluniau’n cynrychioli ymdeimlad o gynhesrwydd a balchder, gan fod Ash wedi creu gofod lle gall menywod Cymeig-Somalïaidd fod, heb unrhyw ymddiheuriad, yn nhw eu hunain a dathlu croestoriadau eu diwylliant. Rydyn ni’n caru tynerwch y lluniau, eu tonau cynnes sydd wedi’u gorliwio, ac allwn ni ddim aros i weld beth fydd Ash yn ei wneud nesaf!

Content Box
Content Box

Dilynwch Ash ar Instagram.

Llwytho