Production Cover

creadigion du cymru: ffion campell-davies

Content Box

Mae Ffion Campbell-Davies, sy’n cael sylw yn ein rhestrau o Greadigion Cymreig Du, yn Artist amlddisgyblaethol. Fel perfformwraig, dylunydd symudiadau, cyfarwyddwraig ac offerynwraig, mae Ffion yn asio cyfryngau artistig i greu canlyniadau ymdrwythol.

Content Box
Content Box

Yn raddedig o Ysgol Ddawns Gyfoes Llundain, mae Ffion wedi teithio i Brasil, Cuba a Los Angeles er mwyn astudio gwahanol fathau o Affro-ddawns, yn ogystal â bod yn ffigwr yn sȋn ‘Hip Hop’ Tanddaearol Llundain. Rydym bob amser yn cael ein hysbrydoli gan ei gweledigaeth artistig a’i chreadigrwydd.

Content Box
Content Box

Mewn cyfweliad â chwmni cyfryngau Ieuenctid Cymru ‘Get The Chance’, dywedodd Ffion fod ‘Hip-Hop yn ddull o wrthwynebu, yn offeryn gwleidyddol ar gyfer ailadeiladu. Mae’n un o’r diwylliannau mwyaf dylanwadol ar y blaned, oherwydd ei gyfoeth o wybodaeth a’i ddysgeidiaeth trwy gelf draws-genhedlaeth; mae’n etifeddiaeth.’

Content Box
Content Box

Gwyliwch Ffion yn But Where Are you From? Cyfarwyddwyd gan Tina Pasotra ar gyfer Random Acts Channel 4.

Follow Fffion on Instagram.

Llwytho