Production Cover

creadigion du cymru: juice menace

Content Box

Mae Juice Menace, sydd i’w gweld yn ein rhestr Artistiaid Cerdd, yn rapiwr ac yn unigolyn creadigol sy’n gosod Caerdydd ar y map. Fel artist newydd datblygol, mae hi wedi derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol ac wedi cael sylw gan bobl fel GUAP, GRM Daily, Spotify a SBTV. A hithau’n gydweithredwraig, mae Juice wedi meithrin rhwydwaith o greadigion ifanc yng Nghaerdydd a Llundain sy’n cymryd rhan yn ei fideos a’i thraciau cerdd, gan gydweithio’n ddiweddar â chynhyrchwyr fel Flyo, Michelin Shin, SOS ac Elevated.

https://www.youtube.com/watch?v=O1jijdqFBic

Mae ei datganiadau diweddaraf, No Speaking, Sundown & Moneydance wedi gwthio Juice ymhellach yn ei gyrfa, yn yr hyn a fydd yn flwyddyn arloesol iddi. Rydyn ni wrth ein bodd yn gweld rapiwr benywaidd yn cynrychioli Caerdydd ac yn awyddus iawn i weld beth fydd hi’n ei wneud nesaf.

Content Box
Content Box
Content Box

Dilynwch Juice ar Instagram

Llwytho