Production Cover

Teledu Caerdydd/Cardiff TV – Daliwch ati i Ddawnsio!

Content Box

Bu myfyrwyr yr Academi yn siarad â Teledu Caerdydd/Cardiff TV am sut maen nhw’n parhau i ddawnsio ac aros yn greadigol, er gwaethaf Covid-19.

Youtube Video
Content Box

Maen nhw’n siarad am eu huchafbwynt ar-lein; taith ddigidol er mwyn cysylltu â phobl greadigol yn Ghana. Cafodd y myfyrwyr gyfle i gwrdd, siarad a dysgu popeth am y llwyfannau dawns, ffasiwn a byd-eang mwyaf anhygoel ar-lein a adeiladwyd gan rai o’r bobl ifanc creadigol mwyaf dylanwadol yng Ngorllewin Affrica. Gwnaethom weithio mewn partneriaeth â Dance God Lloyd er mwyn darparu gweithdy Dawns Affro ar gyfer myfyrwyr. Dance God Lloyd sefydlodd y ddawns “agbelemi” yn ogystal â’i gasgliad dawns DWP Academy.

Youtube Video
Content Box
Content Box

Nesaf, gwahoddwyd Joey Lit, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Creadigol Free The Youth gennym. Fe gysyllton ni dros ddeg ar hugain o fyfyrwyr ar gyfer sesiwn holi-ac-ateb ar-lein lle rhoddodd Joey gipolwg i ni ar lansio ‘pwerdy’ creadigol a mudiad ieuenctid sy’n grymuso’r genhedlaeth nesaf.

Content Box
Llwytho