Production Cover

Hanes Cymru: ‘Ebony on the road, Caerdydd 1984’

Content Box
  1. Cyfres mewn chwe rhan oedd ‘Ebony on the road’ a gyflwynwyd gan Brinsley Forde Aminatta Forna a Martin Shaw, lle mae Ebony yn mynd allan ar y ffordd i gwrdd â chymunedau Affro-Caribïaidd Prydain. Mae’r rhaglen hon yn mynd â ni’n ôl i Dre-biwt, Caerdydd ym 1984 ac mae’n cynnwys perfformiadau gan fandiau Cymreig – Bissmillah a Denym ynghyd â chyfweliadau gydag arweinwyr cymunedol ac yn eu plith Gaynor Legall.
Youtube Video
Content Box

Ein hoff ddarn yw’r uchafbwynt sy’n sôn am Ysgol Gynradd Mount Stuart. Mae’n rhoi sylw i Bennaeth Du Cyntaf Cymru, sef Betty Campbell oedd yn Hyrwyddwraig Amlddiwylliannedd. Fe’i ganed ym 1934 i deulu dosbarth gweithiol yn Nhre-biwt ac fe oresgynnodd Betty rwystrau a hiliaeth a bu’n gyfrifol am greu hanes gan osod diwylliant Du ar ei chwricwlwm yng Nghaerdydd.

Content Box
Llwytho