Production Cover

de gabay @ ntw

Content Box

Yn 2011, cerddodd grŵp o feirdd Somalïaidd o Dre-biwt i mewn i swyddfa National Theatre Wales a dweud eu bod eisiau llwyfannu sioe. Trowyd eu stori yn De Gabay, drama arobryn a berfformiwyd ym mis Chwefror 2013 fel rhan o gyfnod preswyl National Theatre Wales yn Nhre-biwt. Cafodd dawnswyr Jukebox Collective eu castio i berfformio a chymryd rhan yn y cynhyrchiad gwych hwn.

Content Box
Content Box

Yn niwylliant Somala, mae de gabay (barddoniaeth, cân) nid yn unig yn ymwneud â mynegiant, mae’n ymwneud â chelfyddyd. Mae’n ymwneud â rhannu syniadau rhwng grwpiau sy’n cystadlu; ynghylch datrys gwrthdaro; yn ymwneud ag athroniaeth. Mae’n ddefod, ac yn un sy’n chwarae rhan fywiog wrth siapio cymuned.

Content Box
Llwytho