Production Cover

canolfan mileniwm cymru: eich cymru chi

Content Box

I ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi 2020, bu academi Jukebox a myfyrwyr y dosbarth cymunedol yn perfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn Theatr eiconig Donald Gordan. Cynhaliwyd y diwrnod gan yr orsaf Radio Platfform sydd dan arweiniad ieuenctid, ac roedd yn cynnwys perfformiadau gan artistiaid a chydweithfeydd llawr gwlad lleol o amrywiaeth o genres er mwyn arddangos y dalent orau a’r mwyaf ffres yng Nghymru. Rhoddwyd cychwyn ar bethau gennym gyda pherfformiad bywiog a osododd naws y sioe, ac roedd ein myfyrwyr wrth eu boddau yn cael bod yn rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Ddewi a hanes Cymru!

Content Box
Content Box
Llwytho