Production Cover

unigolion credigol yr yfory

Content Box

Cyflwynodd sioe arddangos Jukebox Academi 2019 gyfres o weithiau creadigol gan ein hartistiaid ifanc datblygol. Dan gyfarwyddyd Liara Barussi, bu’r myfyrwyr yn gweithio gyda dawns, cerddoriaeth, theatr, set, gwisgoedd a drama er mwyn creu sioe arddangos amlddisgyblaethol oedd yn rhoi sylw i’w doniau unigol.

Content Box
Content Box
Content Box

Ysbrydolwyd perfformiad Gui Pinto gan y ffilm ddirgel ‘Bird Box’. Daethpwyd â’r naratif dramatig yn fyw trwy symudiadau, y set, y sain a’r gwisgoedd.

Content Box
Content Box

“Un o’m llwyddiannau mwyaf oedd canu fy narn unigol yn y sioe ddiwedd blwyddyn. Fe wnes i berfformio o flaen cynulleidfa anhygoel, ac fe ges i gefnogaeth ryfeddol gan y tiwtoriaid.” Tianah Scanlon McKeith.

Content Box
Content Box

Ysbrydolwyd darn personol Shakira Ifill gan draddodiadau diwylliannol Japan. Gan ddefnyddio propiau a gwisgoedd hardd, cludodd Shakira gynulleidfaoedd i Kyoto, gan asio’r traddodiadol gyda’r modern ?? .

Content Box
Content Box

Perfformiodd Jo-el Bertram ar y llwyfan gyda’r estheteg leiaf posibl. Gwisg ddu, goleuadau tywyll, symudiad pwerus. Cymerodd ysbrydoliaeth o’r ffilm Karate Kid a chymhwysodd hyn i’w symudiadau. Archwiliodd hefyd y berthynas rhwng mentor a disgybl.

Content Box
Content Box

Ail-greodd Renae Brito ‘Maddie Ziegler’ yn Sia’s ‘Big Girls Cry’. Yn ddewr iawn, dewisodd Renae ymgymryd â choreograffi eiconig Ryan Heffington, trwy gyfres emosiynol o ymadroddion wyneb oedd yn newid yn gyflym.

Youtube Video
Content Box
Content Box

Creodd Patrik Gabco set ddireidus oedd yn amlygu ei arddull ‘popping’ arwyddnodol trwy berfformiad chwareus.

Content Box
Content Box

Cyfarwyddwyd gan Liara Barussi

Coreograffi gan Reuel Elijah, Kate Morris, Ramlle Williams, Brooke Milliner, Georgia a Darnell Williams

Ysgrifennwyd a Chyfarwyddwyd y Darnau Drama gan Tristan Fynn-Aiduenu

Llwytho