Work Cover

dazed 100 academy

Content Box

Ar gyfer 2020, creodd Dazed and Converse y Dazed 100 Ideas Fund gwerth £50k er mwyn cefnogi cenhedlaeth newydd o dalent. Dyfarnwyd grant gan y 4 Dazed 100ers, cynhaliwyd 4 diwrnod o sgyrsiau a gweithdai ganddynt fel rhan o The Dazed 100 Academy. Daeth Deba, Beabadoobee, Danika Magdelena a Joy Crookes â’u prosiectau’n fyw gyda gweithdai oedd yn amrywio o ddawns i sgyrsiau panel.

Content Box
Content Box

Mae Deba yn gyn-fyfyrwraig Academi Jukebox ac mae hi bellach yn fodel ac yn actifydd anhygoel. Fel rhan o brosiect Deba, bu Jukebox Collective yn cyd-guradu gweithdy dawns grymusol a gyflwynwyd gan y Cyfarwyddwr Artistig, Liara Barussi.

“Mae Liara yn ddynes anhygoel ar y naw ac mae wedi chwarae rhan allweddol yn fy nhaith,” meddai Deba, gan addo y bydd Liara yn “dangos i bawb gymaint o hwyl a pha mor dyrchafol y gall dawnsio fod.”

Image Grid
Content Box

Mewn cydweithrediad â Deba a Dazed, creodd Liara ddosbarth chwareus oedd yn tynnu o wahanol arddulliau dawns, o affro-ddawnsio i ‘voguing’. Anogwyd y cyfranogwyr yn y gweithdy i archwilio sut y gellir defnyddio symudiadau fel ffordd o fynnu lle a theimlo wedi’u grymuso.

Content Box
Content Box
Content Box
Content Box
Llwytho