Production Cover

Gui Pinto yn serennu mewn fideo cerddoriaeth Gymraeg

Subtitle

Gui Pinto – cyn-fyfyrwyr academi Jukebox – yn serennu mewn fideo cerdd newydd gan y gantores o Gymru, Sara Davies

Content Box

Mae Gui Pinto, Myfyriwr fu’n astudio yn yr Academi, yn cymryd rhan yn y fideo cerdd a grëwyd ar gyfer ‘Anfonaf Angel’ gan yr artist Cymraeg Sara Davies. Yn un o’r tri o ddawnswyr sy’n ymddangos yn y fideo, mae Gui yn gyn-fyfyriwr rhaglen Academi Jukebox. Mae’n adnabyddus am ei arddull hylifol ac mae i’w weld yn serennu yn y fideo cerdd hwn wrth iddo ef a’r dawnswyr eraill gyflwyno dawns ddeinamig sy’n arddangos dylanwadau pop a chyfoes.

Youtube Video
Content Box

Mae Gui Pinto yn gyn-fyfyriwr rhaglen Academi Jukebox a bu’n gweithio gyda ni ers iddo fod yn 10 oed. Yn hanu o dras Angolaidd a Phortiwgeaidd, mae’n artist amlddisgyblaethol sy’n archwilio modelu, dawns a ffasiwn yn fwyaf diweddar. Bu’n chwarae rhan flaenllaw yn ddiweddar yn y ffilm fer ‘Of Us’ (2024), a gynhyrchwyd gan gydweithfa Jukebox ac a gomisiynwyd gan y Llyfrgell Brydeinig ar gyfer Arddangosfa ‘Beyond The Bassline: 500 mlynedd o gerddoriaeth Ddu Brydeinig’.

 

“Fe wnes i wir fwynhau gweithio gyda Sara Davies; roedd y coreograffi yn hwyl i’w ddysgu a’i berfformio!” meddai Gui

Content Box
Content Box

Mae Academi Jukebox yn rhaglen ‘datblygu artistiaid’ ar gyfer pobl ifanc yng Nghaerdydd, ac mae’n cyflwyno gweithdai amlddisgyblaethol, sesiynau mentora a mewnwelediad i’r diwydiant creadigol. Mae cyn-fyfyrwyr yn dilyn gyrfaoedd amrywiol yn y diwydiant creadigol.

 

Er mwyn dysgu mwy am Academi Jukebox cliciwch yma

 

Llwytho